Rettleiing

Redigere sider på forskjellige språk
Oppgave: Du skal redigere en side som finnes på flere språk. Norsk er hovedspråket, men siden finnes også på engelsk. 1. Først redigerer du den norske side...
Fri, 23 Feb, 2018 at 10:22 AM
Redusere størrelse på PDF
PDF-ar er ofte mykje større ein dei treng vere dersom dei berre skal delast på nett, og mange nettstadar tillet heller ikkje opplasting av store filer, t.d....
Tue, 12 Jun, 2018 at 3:01 PM
Redusere størrelse på JPG- og JPEG-bilder
Bildefiler er ofte mykje større ein dei treng vere dersom dei berre skal delast på nett, og mange nettstadar tillet heller ikkje opplasting av store filer, ...
Tue, 12 Jun, 2018 at 3:03 PM
Opprett undersider på flere språk
Opprett sider og innlegg for et nytt språk Om du allerede har lagt inn sider på ett språk (f.eks. norsk), og skal legge inn f.eks. engelsk versjon av un...
Thu, 9 Mai, 2019 at 10:46 AM