Skal du sende oss store eller mange filer er ofte epost ueigna, sidan den gjerne har avgrensing på kor store filene kan vere.


Bruk heller denne tenesta:


Når du har lasta dei opp må du hugse å gje beskjed til den i Mediebruket som skal ta imot dei.


Skal du sende film, sjå istaden rettleiinga: Sende video til Mediebruket