Skal du sende ein video til Mediebruket, som skal brukes på ein nettstad, så er det enklast at du lastar den opp her:Videoen blir då automatisk importert inn i vår Vimeo Pro-konto, og kan då byggast direkte inn på nettstaden.


Skal du sende andre filer enn video, t.d. PDF, foto, musikk, sjå istaden rettleiinga: Sende store filer til Mediebruket